Spotkanie liderów młodzieżowych RYVM z Europy pod hasłem NADZIEJA W CZASIE KRYZYSU

9 marca, 2021

W sobotę 6 marca odbyło się spotkanie redemptorystów i liderów młodzieżowych RYVM z Europy. Spotkanie przygotowane zostało przez koordynatorów ds. duszpasterstwa młodzieży z prowincji dublińskiej.

Celem spotkania on-line było przygotowanie do Europejskiego Spotkania Młodzieży w Toruniu 2022. Omówiono także program, wydarzenia, a także zostały zapowiedziane kolejne spotkania dla liderów.

Było to bardzo ciekawe doświadczenie, w czasie którego każdy uczestnik miał możliwość wysłuchania konferencji oraz włączenia się w międzynarodową modlitwę i dyskusję w mniejszych grupach językowych (gr. angielskie, hiszpańskie i włoskie). Był czas na refleksję i zastanowienie się, czym jest nadzieja w czasach kryzysu, a także jakie działania zostały zainicjowane od początku pandemii. Główny mówca, o. Gerry O’Connor CSsR podsunął myśli do refleksji nad służbą inny oraz skierował do nas zachętę do jej podejmowania. Zostaliśmy także pokrzepieni słowem o. Michael’a Brehl’a CSsR – Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów.